İhale Yolsuzluk Sempozyumu

 

ihale

KİK in Kurucusu Şener AKKAYNAK hocamız ile eşlik etmiş olduğumuz Sempozyum Konuşması

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bünyesinde 29 Mart 2012  Tarihinde ( Perşembe günü) Siyasal Bilgiler Fakültesinde verilen;

Rüşvet ve YolsuzluklarYüksek Lisans dersi kapsamında; Düzenlenen İstanbul Üniversitesi Hocalarımız – Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin  katılmış olduğu Kapalı Sempozyumda

Kamu İhaleleri Kurumu (KİK) kurucu Başkanı olan ve bu görevi 5 yıl süreyle yürütmüş bulunan Sayın Sener AKKAYNAK, Konuşmacı olarak katılmış olup,

Şener AKKAYNAK Hocamıza ile  Eşlik Etmiş olduğumuz Bu sempozyumda Yapılan Konuşma Başlıkları;

I-)AB-Türkiye ilişkilerinde KİK,

-AB görüşmelerinde KİK ten istenilen Yabancı katılımcı Firmalar için belirnenen sınır değerlerin düşürülmesine dair  AB den yapılan baskılar ile Yerli Firmalar  için uygulanan % 15 lik Yerli istekli avantajı na AB nin sert Tepkileri )

 

II-) KİK’in kuruluş süreci,

– T.M.S.F tarafından KİK Binası olarak geçici verilen bir banka şubesinde kuruluş süreci

 

III-) kamu ihaleleri yasasında yapılan 20’ye yakın değişiklikler  hk açıklamalar ve yorumlar

– Kendilerinin Hazırlamış oldukları İhale kanunun dışına çıkıldığını ,hazırlamış oldukları kanundan şimdi kalan maddelerden vermiş olduğu örnek kanun maddesi olarak 4734  / 5 maddesi  Temel İlkeler gibi maddeler kaldığını ifade etmiştir

 

IV-)KİK’te yaşanan son rüşvet skandalı,

Bu Başlık Altında Yapılan konuşmalarda Şener Hocanın Gözlerinin Dolması ve söylemiş olduğu   “KİK benim Çocuğum gibidir, insan çocuğunun kötü olmasını asla istemez” ifadesi herşeyi açıklamaya yetmiştir

 

V-) KİK in  ihale kanunu Uygulamalarında sorunlar

VI-) İdarelerin KİK Kapsam Dışına Çıkmak için Vermiş olduğu mücadeleler

 

VII-)KİK Kuruluş sürecinde  eski Müteahhitlik karnelerinin İş Deneyimine dönüştürülmesi sürecinde o döneme  ait Bayındırlık Bakanlığının vermiş olduğu tepkiler,

 

Şener AKKAYNAK Hocamıza,Yöneltmiş olduğumuz Sorulardan Örnekler

 

I-) KİK itirazen Şikayet Bedellerinin Yükseltilmesi

-Kendisinin Emekli olup ayrılması sonrasında , KİK e itirazen Şikayet Bedelinin astronomik rakamlara çıkartılarak Firmaları şikayetten vazgeçirme taktiğinin YANLIŞ bir uygulama olduğunu ifade etmesi

 

II-) KİK bünyesinde  “Teknik şartname Veri Bankası” oluştulması ve idarelerin bu tür alımlarında veri bankasının kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi,hem idarelerin hemde istekli firmaların ihalelere itirazlarını azaltacak hemde idarelerin zan altında  kalmalarının önüne geçilmesi sağlanması sorulmuştur

-Kamu İhale Kurulunun Bu Veri Bankasının kurulmasının doğru olacağını ve KİK in bu tür verilere fazlası ile sahip olduğunu  ifade etmiştir

 

III-) Elektronik İhale Sisteminin Hayata Geçirilmesi Hakkında düşüncesi

-Elektronik İhale Sisteminin hayata geçirilmesinde çok geç kalındığını, Kore nin Elektronik ihale sisteminde örnek bir ülke olduğunu,KİK bünyesinde kurmuş oldukları itirazen şikayet sisteminde hiçbir  kağıt evrak kullanılmadığını halen kendi kurmuş oldukları yazılım sisteminin kullanıldığını ifade etmiştir.

 

IV-) Güncel Yaşamış olduğumuz bir soruda; Kesinleşen ihale kararının Tebliğ edildiği günün karara itiraz veya itirazen şikayet süreci olan 10 günün,firmaya elden tebliğ edilen günün birinci gün olup olmadığı idi,

kik e şikayet için başvuran firmanın bu hükümler kapsamında belirtilen 10 günün sonrasında şikayet başvurusunda bulunulduğu, ihaleyi açan idarenin İTA amirinin Kamu ihale Kurulu  ile telefonda yapmış olduğu görüşmede tebliğ edildiği tarihin bir ertesi günün birinci gün olarak kabul edildiğini ifade etmiş olup,

şikayet başvurusunun neticesinde KİK kurul kararının İhalenin İptaline olarak çıkmasını sorduğumuzda

– Şener AKKAYNAK hocamızın vermiş olduğu cevap; hafif bir tebessüm ile tebligat anlamının Arapça kökenli olduğunu, tebliğ edildiği günün birinci gün olması gerektiğini dile getirmiştir

 Şener AKKAYNAK hocamızın Kamu İhale Kurul Başkanlığını Yapmış olduğu döneme ait yaşanılan konuları bir kitap halinde yayınlamasını,

Günümüzde, Bir çok ihale Danışmanı sıfatı ile Bilgi Simsarlığı yapanlara ışık tutacağına inandığımız kitabı yazmasını sabırsızlıkla beklediğimizi bildiririz

 

 

Sempozyumun düzenlenmesini sağlayan Hocalarımıza sonsuz Teşekkürler,

İlhami Alkan Olsson(PhD)                     Prof.Dr. Gülay Günlük ŞENESE

Siyasal Bilgiler Fakültesi                Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof.Dr. Emrah CENGİZ

Siyasal Bilgiler Fakültesi