taraflar arasında imzalanan sözleşmede belirlenen arazinin İmar Kanunu madde uygulaması işinin toplam hakediş bedeli tespit edilmeli hakediş bedeli belirlenirken sözleşmenin götürü bedelle yapıldığı kararlaştırılan iş bedelinin ödendiği taraflarca uyuşmazlık konusu olmadığından yüklenici tarafından ilave işin yapıldığı yıl belirlenip bu yıl itibariyle mahalli serbest piyasa rayicine göre KDV ilave edilmeden ve takibe dayanak faturalardaki bedeli aşmamak kaydıyla ilave işlerin bedeli hesaplanmalı hesaplanan bu tutara sözleşme kapsamında kararlaştırılan iş bedeli  ilave edilerek toplam hak edilen iş bedeli bulunmalı davalı iş sahibi tarafından yapılan ödeme düşülmeli kalan miktar üzerinden itirazın iptâline ve takipten önce temerrüde düşürülmediğinden takipten itibaren yasal faize hükmedilerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print