sözleşme maddesinde kararlaştırılan ifaya ekli ceza olup *maddesinde yapılan işin bedeli her ay düzenlenecek taşeron hakedişlere göre ödeneceği kararlaştırılmış olmasına rağmen davalı yüklenici tarafından sadece *TL avans ödemesi yapıldığı yüklenicinin düzenlediği * TL  KDV miktarlı ara hakedişi ödememiş olduğu ve bu halde aşamalı ödemesi kararlaştırılan iş bedelini alamayan taşeronun işe devam etmesi beklenemeyeceği gibi davalı yüklenici tarafından sözleşme eylemli feshedilip başka bir taşeronla işin tamamlanması için sözleşme yapılması nedeniyle ve sözleşmede aksi kararlaştırılmadığından fesih halinde müspet zarar kapsamında ifaya ekli cezai şartın istenemeyeceğinin anlaşılmasına götürü bedelli işlerde hakedilen imalât bedelinin fiziki oran yöntemine göre saptanması gerektiğinden mahkemece buna göre hesaplama yapan ikinci bilirkişi kurulu raporunun hükme esas alınmasında bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı ile davalı yüklenicinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print