Sözleşme Tasarısı’nın anılan maddesinde “Ödemeler aylık hakedişler halinde yapılacaktır. Yüklenici, idarenin mali durumundan kaynaklı gecikmelerden dolayı idareden herhangi bir zam ve faiz talebinde bulunmayacaktır…” düzenlemesinin yer aldığı görülmüş olup, bahse konu durumun gerçekleşmesi ihtimale dayalı olmakla birlikte anılan düzenlemenin, hakediş ödemelerinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin ilgili maddesinde öngörülen sürelerin dışında yapılmasına ve yüklenicinin hakediş ödemelerinin yapılacağı tarihe kadar mali kayba uğramasına sebep olacağı, ayrıca söz konusu düzenlemede idare tarafından yüklenicinin hakları ile ilgili kısıtlayıcı bir düzenleme yapılmış olmasının uygun olmaması

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print