İş sahibi sözleşmeyi haksız fesih ederse yüklenici ondan tüm zararını istemesi

...

Detayları oku

iş tesliminde tesliminden sonra yüklenicinin borcu ayıba karşı üstlenme hükümlerine göre devam eder. Projeye aykırılığın, proje tadilatı suretiyle veya projeye uygun hale getirilmesi şeklinde giderilip giderilemeyeceği

...

Detayları oku

anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalamış olan müteahhitlerinizin, mevcut sözleşmenin feshi ve tasfiyesi durumunda yapılacak uygulamaların belirsizliğinden dolayı 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yeni ve önemli bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, çözüme yardımcı olmak üzere konuya açıklık getirilmesi ve sözleşmenin feshi ve tasfiyesi aşamasında yapımı tamamlanan imalat bedellerinin tespiti konusunda mevzuatta net bir hüküm bulunmadığı için uygulamaya yönelik görüş

...

Detayları oku

İdarenin yapmış olduğu ihale sonucunda imzalanan sözleşme idare tarafından feshedilebileceği gibi yüklenici tarafından da feshedilebilir. Sözleşmenin yüklenici tarafından feshi halinde idare yeni bir ihaleye çıkarsa ve iki ihale arasındaki fiyat farkı varsa belli şartların varlığı halinde fiyat farkını yükleniciden talep edebilir.

...

Detayları oku

Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunması ve İdareye Sözleşmeyi İfa Edemeyeceğini Bildirmesi

...

Detayları oku