sözleşmede gecikme halinde %o5 oranında ceza ödenmesi kararlaştırılmış olup BK maddesi uyarınca ifaya ekli ceza niteliğindedir Davacı ihtarname ile akdi feshettiğinden kural olarak cezai şart alacağını talep edemez isede ihtarnamedeki beyanı fesih olarak nitelendirilse bile daha sonra akdin fiilen ayakta tutulduğu anlaşılmaktadır Davacı bu ihtarında ve daha sonra keşide ettiği ihtarnamelerinde ceza isteme hakkını saklı tuttuğundan davacının ceza talep edebileceği ortadadır Nevar ki mahkemece * tarihleri arasındaki süre için cezai şarta tüm sözleşme bedeli üzerinden yapılan hesaplama ile hükmedilmiştir Oysa sözleşmedeki gecikmeyle ilgili ceza teslim edilmeyen işin bedeli üzerinden hesaplanmalıdır Tüm iş bedelinden yapılan hesaplama doğru değildir Bu nedenlerle mahkemece bilirkişilerden alınarak ek raporla teslim olunmayan iş bedelince cezai şart alacağı hesap ettirilip belirlenen miktara hükmedilmelidir Bu hususlar üzerinde durulmadan tüm iş bedelinden yapılan hesaplama ile bulunan miktara hükmedilmesi doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print