davacının taşeron sıfatıyla imzaladığı sözleşme bedeli KDV dahil *  olup sözleşmede gecikme tazminatı, cezalar, eksik ve kusurlu işler bedellerinin sözleşmenin feshi halinde dahi ödeneceğine dair hüküm bulunmamaktadır. Davacı iş sahib Noterden ihtarname ile sözleşmeyi davalının temerrüdü nedeniyle feshetmiş, sözkonusu ihtarname davacı şirkete tebliğ edilmiştir. Sözleşme nakit bedel karşılığı düzenlendiğinden tek taraflı fesih beyanı ve bu fesih iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla hukuki sonuçlarını doğurur. Aksine hüküm bulunmadığından fesih halinde gecikme tazminatının istenmesi mümkün olmadığı gibi yine aksi kararlaştırılmadığından müspet zarar kapsamında kalan eksik ve kusurlu işler bedelinin tahsili de istenemeyeceğinden mahkemece asıl davanın tümden reddine karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu kısmen kabulü doğru olmamış, bozulması uygun bulunmuştur

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print