sözleşmenin feshine yönelik hakkını kullanan davacı iş sahibi aynı Kanunun *maddesi hükmü gereğince kendine düşen borcu ödemekten kaçınabileceği gibi yapmış olduğu ödemeyi de geri isteyebilir Bundan başka, eğer borçlu kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini kanıtlayamazsa alacaklı sözleşmenin geçersiz kalmasından doğan zararının tazminini de talep edebilir Sözleşmenin geriye etkili sonuç doğurur şekilde feshi halinde kusursuz taraf  somut olayda davacı karşı tarafa ödediği *TL iş bedelinin iadesiyle birlikte gerçekleşmiş ise menfi zararının tazminini isteme hakkına sahiptir olumlu zarar istenemez Menfi zarar sözleşme yapılmamış veya görüşülmemiş bulunulsaydı uğranılmayacak olan zarardır Bu kapsamda sözleşmenin uygulanacağına güvenilerek  yapılan ve mal varlığını eksilten harcama ve giderlerin karşılığı olumsuz zarar olduğu gibi daha elverişli koşullarla sözleşme yapma fırsatının kaçırılması sebebiyle gerçekleşen zarar da olumsuz zarar kapsamındadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print