sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkının nasıl hesaplanması gerektiği

image_pdfimage_print
62 / 100

10/8/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-292 Sayılı Kurul Kararı ve Yeni Birim Fiyat Tespiti – İhale | İhale Danışmanı| İhale uzmanı |

3-4 dakika

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin kamu ihale kurumu tarafından düzenleyici kurul kararları yayımlanmaktadır. Bu kararların yapım işleri ihalelerinde yeni birim fiyat tespitine ekti edip etmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre;

Yayımlanan kararlardan biri de 10/8/2022 tarihli ve 2022/DK.D-292 sayılı kurul kararıdır. Söz konusu kararının 6. maddesinde; sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkının nasıl hesaplanması gerektiği hususuna ilişkin açıklama yapılmıştır.

Yapılan açıklamanın bir bölümünde; “ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmamakla birlikte Esasların ikinci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca artırımlı fiyat farkı hesaplanması gerekliliği ortaya çıkan sözleşmelerin artık fiyat farkı hesaplanan bir sözleşme niteliği kazandığı” ifadelerine yer verilmiştir.

Peki Bu Karar Yeni Birim Fiyat Belirlemesinde Etki Edecek mi?

Yapım işlerinde sözleşmesinde fiyat farkı hesabı öngörülen işlerde yeni birim fiyat tespitinde uygulama ayına ait birim fiyatlar yerine ihale tarihi itibari ile tespit edilen birim fiyatlar kullanmaktadır.

İhale yılı Birim fiyatları tespit edilemeyenler için ise uygulama ayına ait birim fiyatlar hesaplanan Pn değerine bölünmek suretiyle ihale tarihine çekilerek, ihale tarihi itibarıyla birim fiyat tespiti yapılmaktadır.

Kurul kararı ile artırımlı fiyat farkı hesabı yapılan sözleşmelerin artık fiyat farkı hesabı yapılan sözleşme niteliği kazandığı ifadesinden dolayı, sözleşmesinde fiyat farkı hesabı öngörülmeyen ancak artırımlı fiyat farkı hesaplaması yapılan sözleşmelerde yeni birim fiyatlar uygulama ayına ait mi olacak yoksa ihale tarihine ait birim fiyatlar mı olacağı yönünde tereddütler ve anlaşmazlıklar oluştuğu gerek idareler gerekse yükleniciler tarafından ifade edilmektedir.

Alınan kurul kararı her ne kadar 4735 sayılı kanunun geçici 6.maddesinin uygulanmasına yönelik olsa da artırımlı fiyat farkı hesaplamasına ilişkin kararın “artırımlı fiyat farkı hesaplanması gerekliliği ortaya çıkan sözleşmelerin artık fiyat farkı hesaplanan bir sözleşme niteliği kazandığı” hususuna dayandırılması nedeniyle yapım işlerinde yeni birim tespitinde tereddütlere neden olduğu ortadadır.

Bu karar sonrasında idareler tarafından yeni birim fiyatların tespitinin sözleşmesinde fiyat farkı hesaplaması öngörülen kurallar çerçevesinde ihale tarihi itibari ile yapılması gerektiği, yükleniciler tarafından ise bu tespitin işin sözleşmesinde fiyat farkının hesaplanmayacağının açıkça belirtilmiş olması nedeniyle uygulama ayı itibari ile yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu durum anlaşmazlıkların oluşmasına neden olmaktadır.

Buradaki kanaatimiz kararın artırımlı fiyat farkı hesaplamasına yönelik olduğu bu nedenle yeni birim fiyatların tespitinde dikkate alınamayacağı, yeni birim fiyat tespitinin işe ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14. maddesinde yer alan düzenlemeye göre yapılmasının gerektiği yönünde olmakla birlikte, bu konuda ilgili idarelerin Kamu İhale Kurumundan ve yeni birim fiyat belirlenmesi konusunda yetkili kılınan Yüksek Fen Kurulu Başkanlığından görüş talebinde bulunmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

 

 

image_pdfimage_print