Taşeron alacağının varlığı ve bedele hak kazandığını ispatlaması için fatura düzenleme şartı olmadığından mahkemece davalıya ve dava dışı iş sahibine ait sözleşme konusu işlerle ilgili davacı ve bildirdiği elemanların şantiye giriş çıkış ve çalışma saatlerini gösteren kayıtlar getirildikten sonra bilirkişiden her iki sözleşme hükümleri, tespit dosyası göz önünde tutularak davacının itirazlarını da karşılar şekilde rapor alınarak davanın sonuçlandırılması gerektiği belirtilmiştir Dairemizin bozma kararında yapılacak iş kısmı özetlenerek bozmaya uyulduğuna göre bozmaya uygun inceleme yapılması zorunludur Mahkemece bozma ilamında belirtilen belgelerin süre verilerek ibraz ettirildikten ve dava dışı iş sahibinden bozmada belirtilen belgeler ve kayıtlar istenip dosyaya sunulması sağlandıktan sonra, esas raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan, davalının itirazlarını karşılayacak şekilde dava dışı iş sahibiyle davalı tarafından sunulacak belgeler ve davacı tarafından yaptırılan delil tespitinde dahi eksik ve kusurlu işler bulunduğu dair itirazlarının da göz önünde tutularak ve kanıtlanan ödeme düşüldükten sonra, kalan alacak miktarı konusunda, gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken, bozmaya uyulmasına rağmen bozmaya uygun araştırma yapılmaksızın sadece davacının sunduğu belgelere itibar edilerek hesaplama yapan bilirkişi raporuna göre karar verilmesi doğru olmadığı gibi kabule göre ihtarnamede ödenmesi istenen miktar belirtilmediğinden temerrüde esas teşkil etmeyeceğinden kabul edilen kısmın ve ıslah tarihlerinden itibaren avans faiziyle tahsiline karar verilmesi gerekirken tüm alacağı bu ihtar tarihinden itibaren avans faizi uygulanması da doğru olmamıştır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print