Davacı taşeron iş tamamlanmadan davalı tarafından işten el çektirildiğini iş bedelinin bir kısmının ve şantiye bedelinin kendisine ödenmediğini ileri sürerek alacağının tahsiline karar verilmesini istemiştirYargılama sırasında alınan bilirkişi kurulu raporunda davacının hakettiği iş bedeli sözleşmedeki birim fiyatlara uygun olarak hesap edilmiş ve * TL olarak saptanmıştır Belirlenen bu bedele ise KDV ilave edilmemiştir sözleşmenin *maddesi uyarınca iş bedeline KDV ilave edilerek davacının hakettiği iş bedeli saptanmalıdır Bu durum karşısında davacının yaptığı imalâtlara göre hakettiği iş bedeli *TL olmaktadır Bu nedenle davacının alacağı tespit edilirken KDV’nin iş bedeline ilave edilmemiş olması doğru değildir Öte yandan, sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan Borçlar Kanunnun maddesi uyarınca eserin meydana getirilmesinde kullanılacak araç ve gereçleri taşeron kendisi sağlamak zorunda ise de sözleşme ifa ile sonuçlanmadan feshedildiğinden ve davacı tarafından yapılan bina ve ekleri sökülüp götürülmeyip davalının kullanımında kaldığından davacı bu imalâtların bedelini de sebepsiz zenginleşme hükümleri gereği davalıdan isteyebilir. İmalâtının bedelinin ise imalatın davalı yüklenicide kaldığı yıl yıl serbest piyasa rayiç fiyatlarına göre belirlenmesi gerekir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print