ihale Teknik Şartname’de yer alan Her gün 1 aşçı yemek dağıtımı bitinceye kadar nöbetçi olarak mutfakta kalacaktır düzenlemesinin ilgili personelin fazla mesai yapacağı şeklinde yorumlanamayacağı, söz konusu personelin çalışma saatinin haftalık 45 saat olacak şekilde yüklenici tarafından programlanabileceği, açıklanan gerekçelerle anılan personel için fazla mesai ücreti hesaplanmasına gerek bulunmadığı 

 

Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş  – Üç Yaz İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında 15.11.2019 ve 16.07.2019 tarihli Ankara Büyükşehir Belediyesi toptancı hal fiyatlarının kullanıldığı, ayrıca Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde vişne ürünü için 16.07.2019 tarihli Ankara Büyükşehir Belediyesi toptancı hal fiyatlarının 2’nci sayfasının belirtildiği görülmüştür. Ek olarak iki haftalık örnek menüden vişne ürününün vişne hoşafı, vişne kompostosu ve peltede kullanılacağı anlaşılmıştır.

 

İsteklilerin toptancı hal fiyatlarını kullanarak tekliflerini açıklamaları durumunda, ilgili hal fiyatının ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatı göstermesi gerektiği, anılan istekli tarafından aşırı düşük açıklamaları kapsamında 15.11.2019 ve 16.07.2019 tarihli Ankara Büyükşehir Belediyesi toptancı hal fiyatlarının kullanıldığı, başvuruya konu alımda ihale tarihinin 17.09.2020 olduğu dikkate alındığında vişne ürünü için kullanılan 16.07.2019 tarihli hal fiyatlarının ihale tarihinden önceki son 12 aydan daha eski tarihli bir işlem gününe ait olduğu ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.5’inci maddesine uygun olmadığı anlaşıldığından, söz konusu iddianın yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

h) İhaleye ait yukarıda yer verilen Teknik Şartname düzenlemelerinden ihale konusu hizmetin 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirileceği, personelin çalışma sürelerinin İş Kanunu hükümlerine göre belirleneceği, buna göre her bir işçinin çalışma süresinin 45 saat olacak şekilde planlanacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca anılan düzenlemede ihale konusu iş kapsamında fazla çalışmanın öngörülmediği, gerekli olması halinde personelin fazla çalışmaya tabi tutulacağı ve fazla çalışma ücretinin teklife dahil olacağı belirtilmiştir.

 

Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş  – Üç Yaz İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında işçilik giderinin KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden, personel ücreti ile yol gideri dikkate alınarak hesaplandığı, ayrıca hesaplamalara ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma için ödenecek ücretlerin de dahil edildiği tespit edilmiştir.

 

İhale konusu işin Bingöl İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerine yemek hizmet alımı işi olduğu, bahse konu hizmetin 7 gün 24 saat esasına göre yürütüleceği, bahse konu iş kapsamında her bir personelin haftalık 45 saat çalıştırılacağı, personellerin haftalık çalışma saatinin 45 saati geçmeyecek şekilde yüklenici tarafından düzenleneceği ve Teknik Şartname kapsamında iş süresince fazla çalışma yapılmasının öngörülmediği anlaşılmış olup, bahsi geçen hususlar birlikte değerlendirildiğinde Teknik Şartname’de yer alan “Her gün 1 aşçı yemek dağıtımı bitinceye kadar nöbetçi olarak mutfakta kalacaktır” düzenlemesinin ilgili personelin fazla mesai yapacağı şeklinde yorumlanamayacağı, söz konusu personelin çalışma saatinin haftalık 45 saat olacak şekilde yüklenici tarafından programlanabileceği, açıklanan gerekçelerle anılan personel için fazla mesai ücreti hesaplanmasına gerek bulunmadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No 2021/006
Gündem No 59
Karar Tarihi 10.02.2021
Karar No 2021/UH.II-383

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz