İHALE TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA HİZMETİ

Türkiye Genelinde Yetkili Firmalarımız Yurt Dışından tedarikini sağladıkları Ürün veya Hizmet gibi konularda teknik şartnameler hazırlayarak

Kamu  kurum ve kuruluşların ihtiyaçları olmaları halinde teknik olarak iyi tanımlanmış, ihtiyaç bakımından fazla veya gereksiz koşullar içermeyen verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olan bir dizi ürün veya Hizmet  konularının Teknik özelliklerini gösteren bilgi ve Belgelerini İhale Teknik şartnamesi olarak düzenleyerek  tanıtım yapma  zorunlulukları hasıl olmaktadır

Tedarikçi Firmalarımızın ihale teknik şartname hazırlanmasında İdarelerin ihtiyaçlarını yeterli düzeyde tanımlamalı, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamalı, rekabeti ve fırsat eşitliğini engellemeyecek şekilde olmalı ve Teknik Şartname hazırlamada  ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğun gözetilmesinin istenmesi de alımlarda belli bir kalitenin altına düşülmemesine dikkat edilmelidir

Bu kapsamda teknik şartname hazırlayan Firmamız, ihale Danışmanlarımız -Danıştay[E]. – Sayıştay [E] Uzmanlarımız – İhale Avukatlarımız-Yapım işleri teknik Mühendislerimiz  ile İhale Teknik Şartname Hazırlama hizmeti  vermektedir

İhale Danışmanlık Hizmet sektörünü kurduğumuz 2002 yılından günümüze  kadar,Bir çok farklı sektörde Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda Gizlilik Anlaşmaları Yapılarak Ürün ve Hizmet  konularına  özel  ihale teknik ve idari şartnameleri hazırlanmaktadır

İHALE TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA HİZMETİ 1