teminat mektubu üzerinde yer almadığı belirtilen “bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz” seklindeki ibarenin Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz seklinde düzenlenmiş olduğu anılan Kanun metninde yer verilen ibarenin tüm ilgilileri bağlayan amir hüküm niteliğinde olduğu, teminat mektubu üzerinde söz konusu ibareye yer verilmemiş olmasının teminatın hacz edilebileceği yahut üzerine ihtiyati tedbir konulabileceği sonucunu doğurmadığı bu yönüyle teminat mektubunun geçerliliği üzerinde bir etkisinin bulunmadığı gibi isin esasına yönelik bir etkisinin de olmadığı, Kanun’da yer alan amir hükmün bildirilmesine yönelik olduğu ve tamamlatılabilecek bir bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesinin rekabet ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesine daha uygun bir yaklaşım olacağı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline dair karar 

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print