dava dışı yüklenicinin davalı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında, temlik sözleşmesinden sonra olmak üzere davalı adına faturalandırılan tahakkuka bağlanmış hakediş tutarlarının bilirkişi heyetince sözleşme ve yapım işleri genel şartnamesi hükümlerine uygun olarak hesaplandığı, tespit edilen… nolu hakedişlerden kesilen ceza tutarları,… nolu hakedişten kesilen teminat kesintisi, gelir vergisi stopajı, fiyat farkı damga vergisi kesintisi ve yerinde olduğu, tespit edilen yüklenici nam ve hesabına yaptırılmış olan kesin hesap eksiklikleri ile ilgili tutarların tenzili ile hesaplanan toplam hakediş tutarının * TL olduğu, davacının temlik sözleşmesinden sonra düzenlenmiş olan hakedişler nedeniyle davalı …Ş’nin davacı temlik alan adına tahakkuk ettirilmesi gereken %80 oranındaki temlik tutarının *TL olarak belirlendiği, davalı tarafından davacı temlik alana toplam * TL ödeme yapılmış olması nedeniyle, davacının davalıdan bakiye *TL ödenmeyen temlik alacağının bulunduğu gerekçesi ile, davacı tarafın ıslah talebi de nazara alınarak davanın kabulü ile * TL’nin * tarihinden itibaren*TL’nin ise * tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ait karar 

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print