İLAN

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İSMETPAŞA MAHALLESİ 950  ADA 98 NOLU PARSELLERDE BULUNAN TERMİNALİN YIKIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından:
Belediye Encümeninin 16.02.2021 tarih ve 21/39 sayılı kararıyla İsmetpaşa Mahallesi  950  ada 98 nolu parsellerde bulunan terminalin yıkımının yapılması amacıyla ihale yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt no                              : 16.02.2021-21/39
2) İhaleye Dair Bilgiler                             :

İHALE BİLGİLERİ
S.N.                  İhale Adı Tarihi Saati Muhammen Bedeli Geçici Teminat
1 İsmetpaşa Mahallesi 950 Ada 98 no.lu parselde  bulunan Niksar Terminalinin  Yıkım İhalesi 02.03.2021 11,30 50,400 TL 1,512  TL

3) İhalenin Yapılacağı Yer                                              :  Niksar Belediye Başkanlığı toplantı
salonu Niksar/Tokat
4) İhale Usulü                                                              :  2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine
İstinaden Açık Teklif Usulüyle Artırma
5) İhale Şartnamesi                                                      :  Niksar Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürlüğü Niksar/Tokat adresinden temin
edilebilir.
6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenilen Belge:
a) Gerçek Kişiler
a- Kimlik Fotokopisi
b- Adres Beyanı
c- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat
d- Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
b) Tüzel Kişiler
a- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri
b- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c- 2886 Sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen geçici teminat
d- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli vekaletname
7) İhaleye katılmak isteyenlerin İhale Saatinden önce İhale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLANEN DUYRULUR. 17.02.2021

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz