Türkiye Cumhuriyeti öncesi ve sonrası ihale Tarihi (Osmanlı  İhale Tarihi)