Endüstri Bölgeleri Kanununun ilgili maddeleri uyarınca endüstri bölgelerinde altyapı ve üstyapı projelerinin kontrolü, arazi kontrolü ve bunlara ilişkin altyapı ve üstyapı inşaatlarının yapım kontrolünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılması gerekmekte ise de anılan Bakanlık tarafından gönderilen cevabi yazıda Bakanlık olarak anılan iş deneyim belgesine konu iş ile ilgili olarak yapı denetimi veya kabulünde bulunulmadığından Yapım İşleri Yönetmelik Maddesinin ikinci fıkrasına göre iş deneyim belgesini düzenleyecek merci belirlenirken belgeye konu işin fiilen gerçekleştiği yerin esas alınması gerekmektedir. Bu itibarla, iş deneyim belgesini düzenleyecek olan merci belirlenirken belgeye konu işin esasını oluşturan işlerin gerçekleştiği yerin dikkate alınması ve belgeye konu işlerin de fiilen yapılıp yapılmadığının gözetilmesi gerektiği hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print