Yapım ihaleleri için kurulan şantiyelerde kullanılan sularda ATIK SU bedeli alınabilirmi ?

image_pdfimage_print
62/ 100

Yapım ihalelerine ait  şantiyelerde Yüklenici Firmaların en çok  mağdur oldukları  konularında  biriside şantiye alanı içerisinde kullandıkları su  bedellerinde  belediyelerce faturalarına yansıtılan ATIK SU BEDELİ  şantiyede kullanılan suların tamamı için yansıtılmaktadır.

Kaldı ki ,şantiyelerde kullanılan toplam su tüketiminin 10/ 1 kadarı işçilerin ihtiyaçları ve temizlik hizmetlerinde kullanıldığı  düşünülürse,şantiye de  inşaat  süreçleri de dahil toplam 100 ton kullanılması halinde belediye nin atık su bedeli de bu  orandan hesaplanarak yüklenici firmadan ATIK SU  BEDELİ tahsil etmesi haksız tahsil edildiği düşünülmelidir

Bazı şantiyelerde kuyu  suyu  kullanıldığı düşünülürse ortaya Zaten Yüklenici firmaların cebinden haksız  bir  bedel  tahsil edildiği de  anlaşılmaktadır.

Emsal Bir yargı kararından aldığımız  bir alıntıda   bu haksızlığı göz önüne koymaktadır;

Kararın Konusu :Kanalizasyon hizmeti vermeyen belediyenin atık su bedeli alamaz

Karardan Alıntı:…

Davacı; davalı kurum tarafından kaçak tutanağı düzenlenmesi nedeniyle hazır beton üretimi tesisinde kullandığı kuyu suyu için abone olmak zorunda kaldığını,

Akabinde şehir suyu aboneliğini de yaptırdığını,

Her iki aboneliği nedeniyle davalı kurum tarafından başlatılan icra takipleri ve sonrasında açılan davaların lehine sonuçlandığını,

Daha fazla icra takibiyle karşılaşmamak için davalı kurum tarafından muhtelif tarihlerde düzenlenen toplam *** TL tutarındaki faturaları ödemek zorunda kaldığını,

Ancak yasal düzenlemeler nedeniyle davalı kurumun kuyu suyu aboneliği nedeniyle bedel talep etme hakkının bulunmadığını,

Ayrıca kuyu suyunun beton üretiminde kullanılması nedeniyle atık su oluşmadığı gibi kanalizasyon sistemi olmadığından kuyu suyu ve şehir suyu için bedel istenmesinin de haksız olduğunu ileri sürereködemek zorunda kaldığı 134.250,40 TL’nin ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek avans faizi ile tahsilini talep etmiştir.

Yargı davacıyı haklı bulmuştur. İlamda şu gerekçelere yer verilmiştir:

Davalı idare, aboneliklerin bulunduğu yerde bir kanalizasyon hizmeti vermemektedir. Bu durumda, davalı idare tarafından Tarifeler Yönetmeliğindeki düzenleme uyarınca, kanalizasyon hizmeti verilmiş gibi atık su bedeli tahakkuk ettirilmiş olması da, hukuki dayanaktan yoksundur.

Belediyelere, mücavir alan sınırları içerisinde yer altı sularından elde edilen kullanma ve sanayi sularından ücret alma yetkisini veren Kanun hükmü iptal edilmiş ve onun yerine, aynı yetkiyi içeren herhangi bir kanun hükmü konulmamış bulunduğuna; mevzuatımızda bu yönde başkaca bir kanuni düzenleme de mevcut olmadığına göre; somut olayda davalı idarenin, kendisine ait Tarifeler Yönetmeliğindeki düzenleme çerçevesinde, davadaki istirdat isteminin konusunu oluşturan kuyu suyu bedeli tahakkuk ettirmesinin, hukuki dayanaktan yoksundur.

image_pdfimage_print