1

YAPIM İHALELERİNDE EKSİK VE KUSURLU İŞLERİN TESPİTİ

Eksik Ve Kusurlu İşler Nelerdir? 4735 sayılı Kanun’un “Sözleşme Türleri” başlıklı 6’ncı maddesinin (a) bendinde anahtar teslim götürü bedel sözleşme; “Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu madde hükmü uyarınca, anahtar teslimi götürü bedel işler bir bütün olarak ihale edilir ve teklifler de bu çerçevede verilir. İdarece, tüm isteklilere uygulama projesi,  mahal listesi ve diğer teknik belgeler verilir ve istenildiği takdirde yer gösterilir. İstekliler de elindeki belge ve bilgiler doğrultusunda tekliflerini hazırlar ve idareye sunar. Burada, yüklenicinin sorumluluğu proje ve mahal listeleri ile diğer belge ve bilgilere uygun olarak işi sonlandırmaktır. Tamamlanan işlerin, proje, mahal listesi, teknik şartname ve iş tanımlarına uygun gerçekleşip gerçekleştirilmediği, yerinde bakmak, analiz yaptırmak vs. şekillerde inceleme yapılmak suretiyle kontrol edilecektir.  Projede veya mahal listesinde yer verilen imalatlar yapılmadıysa veya yerine daha düşük kalite veya özellikte başka imalatlar yapıldı ise eksik veya kusurlu bir iş söz konusu olacaktır.]]>