Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Yönetmeliğin Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.1/Y numaralı Geçici Teminat Mektubunun son paragrafında Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalar

image_pdfimage_print
64/ 100

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Yönetmeliğin Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.1/Y numaralı Geçici Teminat Mektubunun son paragrafında Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalar

7. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.1/Y numaralı Geçici Teminat Mektubunun son paragrafı
Değişiklik“4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.
Eski Hali

Bu teminat mektubu …../…../….  tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

Yeni Hali

Bu teminat mektubu …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. (Ek cümle: 30.09.2020-31260 R.G/7. md., yürürlük: 21.10.2020) 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Açıklama/Öneri

DETAYLI BİLGİ İÇİN İHALE HUKUKU HİZMETLERİMİZ HK  İLETİŞİME GEÇİN

  MBS İHALE HUKUK&DANIŞMANLIK 0534 819 47 25

image_pdfimage_print