[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h5″ text=”DETAYLAR…” title=”Yapım Muayene Kabul” link=”” css=”.vc_custom_1551096044563{background-color: #789dbf !important;}”]Yapım Muayene Kabul Yargı kararları[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h5″ text=”DETAYLAR…” title=”Yapım Hakediş Yargı Kararları” link=”” css=”.vc_custom_1551096073174{background-color: #789dbf !important;}”]Yapım Hakediş Yargı Kararları[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h5″ text=”DETAYLAR…” title=”İdarenin Sözleşmeyi Feshi” link=”” css=”.vc_custom_1551096091859{background-color: #789dbf !important;}”]İdarenin Sözleşmeyi Feshi [/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” title=”SözleşmeFeshi (Yüklenicinin)” link=”” css=”.vc_custom_1551096584494{background-color: #789dbf !important;}”]Yüklenicinin Sözleşme Feshi[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” title=”Sözleşmenin Tasfiyesi” link=”” css=”.vc_custom_1551096399325{background-color: #789dbf !important;}”]Sözleşmenin Taraflarca Tasfiyesi[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551098364100{background-color: #789dbf !important;}” title=”Fesh’deki Kamu zararı Tahsili”]Fesh’deki Kamu zararı Tahsili[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551098761631{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yüklenicinin İflas Erteleme /Konkardato alması”]Yüklenici İflas/Konkardatoları[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551098476065{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Sürecinde Çevreye verilen zararın Tahsili”]Yapım Sürecinde Çevreye verilen zararın Tahsili[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551098501999{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Kamu Zararına Sebebiyet Vermek”]Yapım Kamu Zararına Sebebiyet Vermek[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551098531964{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım All-Risk Sigorta Poliçeleri”]Yapım All-Risk Sigorta Poliçeleri[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551098581852{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Ayıp ve Noksan işlere ait Kararlar”]Yapım Ayıp ve Noksan işlere ait Kararlar[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551098598737{background-color: #789dbf !important;}” title=”Birim Fiyatlı Sözleşmelere Ait Yargı Kararları”]Birim Fiyatlı Sözleşmelere Ait Yargı Kararları[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551098624293{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Fiyat Farklarına Ait Yargı Kararları”]Yapım Fiyat Farklarına Ait Yargı Kararları[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551098649893{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Geçici/Kati Kabullere Ait Yargı Kararlar”]Yapım Geçici/Kati Kabullere Ait Yargı Kararlar[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551098667443{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Gecikme Cezalarına Ait Yargı Kararları”]Yapım Gecikme Cezalarına Ait Yargı Kararları[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551098888302{background-color: #789dbf !important;}” title=”Götürü Bedel Yapım Sözleşmelerine Ait Yargı Kararları”]Götürü Bedel Yapım Sözleşmelerine Ait Yargı Kararları[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551098915934{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Hakediş Ödeme Kesintileri 1″]Yapım Hakediş Ödeme Kesintileri 1[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551098936353{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Hakediş Ödeme Kesintileri 2″]Yapım Hakediş Ödeme Kesintileri 2[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551098954241{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım İş Artışları/iş Eksilişleri”]Yapım İş Artışları/iş Eksilişleri[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551098987094{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım İş Programlarına Ait Yargı Kararları”]Yapım İş Programlarına Ait Yargı Kararları[/iconbox]
[iconbox tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099255118{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Süre Uzatımlarına Ait Yargı kararları”]Yapım Süre Uzatımlarına Ait Yargı kararları[/iconbox]
[iconbox tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099274009{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Malzeme Ocakları Yargı kararları”]Yapım Malzeme Ocakları Yargı kararları[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099111336{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Revize Fiyatlara Ait Yargı Kararları”]Yapım Revize Fiyatlara Ait Yargı Kararları[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” title=”Yapım Sözleşme Değişikliklerine Ait Yargı Kararları” link=”” css=”.vc_custom_1551099152163{background-color: #789dbf !important;}”]Yapım Sözleşme Değişikliklerine Ait Yargı Kararları[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099171875{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Sözleşme Feshi / Tasfiyesi Yargı Kararları”]Yapım Sözleşme Feshi / Tasfiyesi Yargı Kararları[/iconbox]
[iconbox tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099327871{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Sözleşmesinin Tasfiyesi “]Yapım Sözleşmesinin Tasfiyesi [/iconbox]
[iconbox tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099354624{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Sözleşmeleri Süre Uzatımları”]Yapım Sözleşmeleri Süre Uzatımları[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099408108{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Teknik Personellere Ait Yargı Kararları”]Yapım Teknik Personellere Ait Yargı Kararları[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099433502{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Teminatlarına Ait Yargı Kararları”]Yapım Teminatlarına Ait Yargı Kararları[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099450112{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Yeni Birim Fiyatlara Ait Yargı Kararları”]Yapım Yeni Birim Fiyatlara Ait Yargı Kararları[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099467383{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım İş Yeri Teslimlerine Ait Yargı Kararları”]Yapım İş Yeri Teslimlerine Ait Yargı Kararları[/iconbox]
[iconbox tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099497298{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Menfi Zararın Tahsili”]Yapım Menfi Zararın Tahsili[/iconbox]
[iconbox tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099533476{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Sözleşme Dışı İmalatlar”]Yapım Sözleşme Dışı İmalatlar[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099567536{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Projelerde olmayan İşler”]Yapım Projelerde olmayan İşler[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099594008{background-color: #789dbf !important;}” title=”2886 Devlet İhale kanuna göre Yapım İhale Kararları”]2886 Devlet İhale kanuna göre Yapım İhale Kararları[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099624559{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım İhrazat Konuları”]Yapım İhrazat Konuları[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” title=”Yapım Kesin Kesap” link=”” css=”.vc_custom_1551099664070{background-color: #789dbf !important;}”]Yapım Kesin Kesap[/iconbox]
[iconbox icon_fontawesome=”fa fa-gavel” tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099684147{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Bilirkişi Raporları”]Yapım Bilirkişi Raporları[/iconbox]
[iconbox tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099707715{background-color: #789dbf !important;}” title=”Yapım Yüklenici/ Taşeron Davaları”]Yapım Yüklenici/ Taşeron  Davaları[/iconbox]
[iconbox tag=”h4″ text=”DETAYLAR…” link=”” css=”.vc_custom_1551099734415{background-color: #789dbf !important;}” title=” Yapı Denetim Firma Görevleri”]Yapı Denetim Firma Görevleri[/iconbox]