onarım işini ihale yoluyla aldığını, müvekkili şirketinde davalı şirketin bu işlerde taşeronu olduğunu; onarım işleri – taş ve mermer temizliği onarım işleri için 2 sözleşme yapıldığını, * yılı taş ve mermer temizliği ve çini onarım işleri için 1 adet sözleşme yapıldığını; taraflar arasında toplam 3 adet sözleşmenin bulunduğunu; davalının, devlet kurumlarından yapılan işlerin parasını tamamen aldığını ama kendilerine kısmen ödemede bulunduğunu; yaptığı ödemelerin çok az olduğunu; müvekkilince yapılan işin yapılma tarihi itibariyle değerinin  Mahkemenin iş dosyası ile tespit ettirildiğini; * TL olduğunu; ayrıca o dosya ile bu işlerin müvekkili tarafından yapıldığınında belirlendiğini; buna dayalı olarak iflas idaresinden alacağın sıra cetveline kaydı için başvurulduğunu; dosya üzerinden 153. Sıra ile yapılan başvurunun iflas idaresi tarafından reddedildiğini belirterek; alacaklarının iflas masasına kaydına karar verilmesinin talebi

...

Detayları oku

taşerona teslim edildiği ileri sürülen muhtelif çeklerin ödenip ödenmediği, dava dışı 3. kişilere yapılan ödemelerin davacı-birleşen dosya davalısı taşeron adına yapılıp yapılmadığı araştırılmalı, yine davalı-birleşen dosya davacısı yüklenici tarafından yapıldığı kanıtlanan diğer ödemeler iş bedelinden mahsup edildikten sonra davacı-birleşen dosya davalısı taşeronun varsa alacağı belirlenmeli, asıl ve birleşen dava buna göre sonuçlandırılmalıdır

...

Detayları oku