sanığın kursa gitmeden, sınava girmeden, koşulları taşımadığı halde temin ettiği sahte ustalık belgesiyle ihaleye girmesi şeklindeki eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 235. maddesinin 2. fıkrasında sınırlı olarak sayılan eylemlerden hiçbirine uymadığı, sahtecilik suçundan mahkumiyet hükmü de kurulduğu gözetilmeden atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı, olduğundan BOZULMASINA, …Resmi belgede sahtecilik suçundan;Dairemizin 01/06/2012 günlü bozma kararının usul ve yasaya uygun olduğu ve yeniden yapılan inceleme sonucunda kararda bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla, dosyanın direnme konusunda karar verilmek üzere Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE…”