sunulan yeterlik bilgileri tablolarında kendi malı makinelere ilişkin teknik özellikleri gösteren belgelerin beyan edildiği, sunulan yeterlik bilgileri tablosunda konkasör için kapasite raporunun beyan edildiği, ayrıca yine ilgili tabloda anılan makinenin ÇED raporuna uygun olduğuna ilişkin bilgi beyanına yer verildiği ve daha sonra bu özelliği tevsik etmek için idareye belge sunulduğu, sunulan yeterlik bilgileri tablolarında asfalt plenti ve mekanik plent için kapasite raporunun beyan edildiği, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinde mevzuat gereği bulunması bilgilerin yer aldığı ve söz konusu bilgilerin anılan isteklinin pay defterindeki bilgilerle uyumlu olduğu, yeterlik bilgileri tablolarında teknik özellikleri gösteren belgelerin beyan edildiği ve teklif edilen ürünlerin idarece belirlenen özellikleri haiz olduğu ilgili odalar tarafından, belge sahiplerine kapasite raporlarının oda onaylı olarak verildiği, kapasite raporlarının bu şekilde sunulmasının mümkün olduğu, anılan istekli tarafından kendi malı araçların tevsiki için S.M.M.M tarafından düzenlenmiş raporun sunulduğu, bu raporda İdari Şartnamede isteklinin kendi malı olması istenilen araçların yer aldığı, ayrıca bir belge sunulmasına ve iki belge arasında karşılaştırma yapılarak bir değerlendirme yapılmasına gerek olmadığı, ilgili kayıtların doğruluğundan söz konusu belgeyi düzenleyen meslek mensubunun sorumlu olduğu, bu haliyle anılan isteklinin kendi malı araçları tevsik etmiş olduğu, anılan istekli tarafından sunulan yeterlik belgesi tablosunda sunulan kapasite raporundaki ve teknik belgelerdeki kapasite miktarının İdari Şartnamede belirlenen kapasite miktarını karşıladığı ve bu kapasite miktarının tevsiki için başka bir hesaplama yöntemi kullanılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı görüldüğünden dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen kabul kısmen iptaline ait karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print