davaya konu edilen ihale hususlarında ihtirazi kayıt konulmak suretiyle imzalanmıştır Bu nedenle * numaralı hakedişler haricinde kalan diğer hakedişlerin yüklenici tarafından davaya konu edilen alacak kalemi bakımından sözleşme eki Genel Şartname maddesinde gösterilen şekilde ihtirazi kayıt konulmadan imzalanmış olmasına göre yüklenici yönünden kesinleştiğinin kabulü zorunludur Bu yönüyle, davacının talebine konu edilen alacak iş Kalemiyle ilgili olarak * numaralı hakedişler haricinde kalan ve yüklenici yönünden kesinleşen diğer hakedişlerde imalat ve ödeme bulunması halinde varsa davacı yüklenicinin bu hakedişlere giren miktar yönünden Genel Müdürlüğü birim fiyatları ile yapılan ödemeleri kabul etmiş sayılacağı tabiidir Bu ihtimalin gerçekleşmiş olması halinde yüklenici bakımından kesinleşen hakedişlerde davacı yüklenicinin *birim fiyatlarıyla ödeme yapılmasını istemesi mümkün olmayıp bu talep mahkemece sözü edilen gerekçeyle reddedilmelidir Buna karşılık mahkemece hükme esas alınan kök ve ek bilirkişi raporlarında bu hususa değinilmemiş belirlenen bu ilke kapsamında bir araştırma yapılmamış davaya konu edilen ve yüklenici tarafından yapılan imalatlardan bir kısmının yüklenici yönünden kesinleşen hakedişlere girip girmediği üzerinde durulmamış mahkemece de eksik incelemeye dayalı bilirkişiler kurulu raporu esas alınarak davanın kabulüne karar verilmişse de izah edilen bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ile karar verilmiş olması doğru görülmemiştir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print