Yüklenicinin ihale işine ait almış olduğu ürünlere dair taraflar arasındaki satım ilişkisi kapsamında davalının ödemediği ileri sürülen satım bedelinin teminat altına alınması amacıyla açılmış, ihtiyati tedbir istemine ilişkindir.Davacı vekili, davadan önce ihtiyati tedbir talep etmiş mahkemece ihtiyati tedbir talebinin reddine dair karara karşı davacı  yasal süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulmuştur İstinaf incelemesi neticesinde * maddesi uyarınca davacı vekili tarafından ileri sürülmüş olan istinaf başvuru nedenleriyle ve kamu düzeni yönüyle sınırlı olarak yapılmıştır Davacı vekili davalıya ait taşınır ve taşınmazlar ile üçüncü kişilerdeki doğmuş ve doğacak alacak haklarına * maddesi uyarınca ihtiyati tedbir konulmasını istemiştir *maddesi uyarınca sadece davanın konusu olan mal varlığı üzerine ihtiyati tedbir konulabilir Ancak taleple üzerine tedbir konulması istenilen taşınır ve taşınmazlar davanın konusu değildir Diğer yandan davacı vekili davalının satın aldığı malzemeyi dava dışı * tarafından A.Ş’ye ihale ile verilen inşaatda kullanması nedeniyle ihale makamı ile yüklenici nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklara ihtiyati tedbir konulmasını istemiş ise de dosyaya sunulan belge ve delillerden, davacı tarafından verilen kambiyo evraklarının belirtilen iş için verildiğine ilişkin har hangi bir kanıt bulunmadığı bu durumda belirtilen hak ve alacaklara da *maddesi uyarınca ihtiyati tedbir konulamaz

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print