Davacı belediyenin sözlü talebi üzerine organizasyon yaptıklarını bedelini belediyeye fatura ettiklerini ancak ödenmediğini bu nedenle takip yaptıklarını ileri sürmüşler buna karsılık davalı belediyenin kamu hizmeti gördüğünü hizmet alımı yönünden kamu ihale kanununa tabi olduğunu yasal prosedüre göre hizmet alınmadığından faturanın ödenemeyeceği hk 
Devamı...

Tam Kapanmada İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar kik duyurusu
Devamı...

Koronavirüs salgınıyla geçen 2020 yılında kamunun ihale raporu
Devamı...

İhaleye fesat karıştırmak yasallaştı
Devamı...

Yeni Torba Yasada ihale konulu Dikkat Çeken Düzenlemeler!
Devamı...

DÜNYA BANKASI RAPORUNDA TÜRKİYE’DEKİ KAMU İHALELERİ RAPORUNDA %15 lik BİR RÜŞVET SİSTEMİNİN STANDART HALE GELDİĞİ İFADE EDİLMEKTE :)
Devamı...

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Devamı...

Mülkiyet Hakkının İhlali İddiasının Esasının İncelenmesini ve Giderim Sağlanmasını Engelleyen Kanun Hükmü Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi(Anayasa Mahkemesi kararı)
Devamı...

TOKİ Satış, İntikal, Devir, Kiraya Verme, Trampa, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği Değişikliği
Devamı...

Kamu İhale Kurumu, koronavirüs sürecinde en çok tercih edilen elektronik ihalelerde (e-ihale) teminat mektubunu zorunlu hale getirdi.
Devamı...

Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerleri (maliye bakanlığı 2021 yılı için)
Devamı...

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2020 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar
Devamı...

mal ve hakların kiralanması karşılığında bunlara nakden veya hesaben yapılan ödemelerde uygulanacak tevkifat yeni oranı
Devamı...

Tüm okullara temiz belgesi TSE den verilecek
Devamı...

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 genel salgın hastalık kapsamında yapacağı ihalelerin, üç aylık süreyle Kamu İhale Yasası kuralları dışında tutulması için yasa gücünde kararname hazırlandı.
Devamı...

Kömür ihalelerine katılan firmaların dikkatine
Devamı...

Konkordato ilan eden ve işlerini askıya alan şirketlere yönelik uygulanan yetki belgesi verilmemesi kararı kaldırılıyor
Devamı...

KAMU İHALE KURUMU TAHSİLATLARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU
Devamı...

Kültür Ve Turizm Bakanlığı İhale Alabilecek Şirketleri Açıkladı
Devamı...

Hukuk davalarına ilişkin yargı paketinde 12 madde daha kabul edildi
Devamı...

İHALELERE  KATILAN FAKAT KONKORDATO İLAN EDEN FİRMALARIN GİDER AVANSI TARİFESİ YAYINLANDI
Devamı...

Müteahhitler için “Üst Belge” şartı kaldırıldı
Devamı...

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının ihale konularındaki görüş bildirmeleri hk Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi
Devamı...

Rekabetin Korunması Kanunu’nda değişiklik teklifinin 10 maddesi kabul edildi
Devamı...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin taslak
Devamı...

Elektronik İhalelerde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması Devreye alındı
Devamı...

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sözlü sınavla kamu kurum ve kuruluşlarına avukat alımına olanak veren yönetmelik değişikliğini iptal eden Danıştay 12. Dairesi’nin kararını onadı
Devamı...

Vergi mükelleflerine detaylı tutarlılık incelemesi geliyor
Devamı...

helal Belgesi (akreditasyonun) kısmen veya tamamen askıya alınması
Devamı...

İnşaat malzemeleri sanayisi nisanda dip seviyeye geriledi
Devamı...

Araç kiralama ihalelerine katılan firmaların bilgisine
Devamı...

Maliye Bakanlığı Nisan ayında bütçeden müteahhitlere 1,2 milyar TL aktarıldı
Devamı...

Yargıtaydan taşeronlar için müjdeli maaş kararı
Devamı...

Anayasa Mahkemesi, kamu kurumlarında çalışan kadrolu memurların 1 yıldan az hapis cezası alması durumunda görevlerine devam etmesine karşılık, aynı durumdaki sözleşmeli personelin sözleşmesinin feshedilmesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti
Devamı...

Koronavirüs Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamında KDV Beyannamesi Vermeyen Mükelleflerden Mal Alan Mükelleflerin KDV İade Taleplerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar
Devamı...

İmar Planı Değişikliği ile meydana gelecek Değer Artış Payı
Devamı...

Taşıt Uygunluk Belgesi ve Tank Muayenelerinin Ertelenmesi hk
Devamı...

kik ten duyuru,COVID-19 NEDENİYLE İHALE İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Devamı...

Koronavirüs önlemleri kapsamında, kamuda da ihalelerin tamamı elektronik ortama taşındı.
Devamı...

Kanal İstanbul projesi için ilk ihale yapıldı
Devamı...

Yargılama makul sürede sonlandırılacak, yargılamanın her aşamasında tebligat zorunluluğu kalkıyor (ihale avukatı)
Devamı...

Kamu İhale Kurumundan ihale işlemlerinin elektronik ortamda yapılması çağrısı
Devamı...

Kara yolları motorlu taşıtlar zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasına ilişkin 2019’da çıkarttığı genelge
Devamı...

Kamu İhale Kurumu’ndan yapılan derlemeye göre kamu kesimi 2019’da toplam 142,7 milyar liralık mal ve hizmet satın aldı. Alımların yüzde 28’ini belediyeler oluşturdu
Devamı...

18/03/2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar
Devamı...

Sayıştay tarafından alınan kararda , belediyelerin kadroya geçen işçiye ödediği fazladan yemek ücretlerinin kamu zararı olduğuna hükmedildi
Devamı...

ihale firmalarının dikkatine vergi borcu limitleri yükseltildi
Devamı...

Kamu İhale Kurumu 2019 Yılı Kamu Alımları Raporu
Devamı...

Tahakkuk eden vergi aslı ile kesilen cezaların ödenmesinin teşviki amacıyla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la “Kanun Yolundan Vazgeçme” adı altında vergi sitemine yeni bir müessese eklendi
Devamı...

İmar Kanununda değişiklik
Devamı...