Sayıştay, Şanlıurfa Belediyesi tarafından yapımına karar verilen 455 milyon liralık şehir içi raylı toplu ulaşım ihalesindeki skandalı ortaya çıkardı
Devamı...

Sayıştay Konya Meram Belediyesi’nin 2018 yılında düzenlediği Festivale ihale yapmadan 682 bin lira harcadığını tespit etti
Devamı...

Sayıştay denetçileri Selçuklu Belediyesi’nin 2018 yılında ihalesiz 1 milyon 400 bin TL’lik fidan ve çiçek 801 bin TL’lik de gıda malzemesi aldığını tespit etti
Devamı...

sayıştay raporundan,Ayasofya’nın batı cephesindeki restorasyonda ortaya çıkan yeni işlerle ilgili faturalara İstanbul Ticaret Odası onay vermeyince Konya Ticaret Odası’ndan onay alındığı tespit edildi
Devamı...

belediyeye ait 25 dönümlük arsa Sayıştay raporuna da girdi Sayıştay proje olmaksızın Bakanlık onayı alınmaksızın yapılan tahsis işleminin kanuna aykırı olduğuna karar verdi
Devamı...

Sayıştay denetim raporunda Malatya Büyükşehir Belediyesinin ihale Usulsüzlüklerini Belirledi
Devamı...

Sayıştay raporuna Kiralık araçlarda girdi
Devamı...

Belediyeler ve Belediyelere Bağlı İdarelere ait Sayıştay Denetim Raporları
Devamı...

Adana Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılına ait 2019 yılından yayınlanan Sayıştay Denetim Raporuna ait bulgular
Devamı...

Sayıştay personel servisi ihalesini mevzuata aykırı buldu
Devamı...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından pazarlık (21-f) usulü ile alımı gerçekleştirilen diş bakım seti ihalesinde önce mallar alındı daha sonra ise söz konusu alım için ihale yapıldı
Devamı...

Sayıştay’a göre kamu işletmelerinin (mali kuruluşlar hariç) dönem kârı 2016’da 22.4 milyar TL iken, 2018’de 14.2 milyar TL’ye düştü.
Devamı...

Sayıştay Ulaştırma Bakanlığı aynı işi yapan iki firmaya farklı ödeme yaptığını ortaya çıkarttı
Devamı...

Sayıştay raporu 15 yıldır doğalgaz kullanan okul kömür kazanı tamir ettirilmiş
Devamı...

Belli şirketlere kamu ihalelerinin verilmesini sağlamak amacıyla yapılanlar Sayıştayın denetim raporlarında yer aldı
Devamı...

Sayıştay raporunda 9 Kurumda ödenek üstü harcama tespit edildi.
Devamı...

Gaziantep Üniversitesinin bu yıl açıklanan Sayıştay raporlarında mevzuata aykırı durumları
Devamı...

Sayıştay ın Yayınlayacağı Belediyelere ait Raporlarda öne çıkan usulsüzlük konuları
Devamı...

Sayıştay, Kartal eski Belediye Başkanına Müdürlere ve bazı memurlarında aralarında bulunduğu yaklaşık 87 kişiye kamu zararına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 2.443.473.22. Tl zimmet çıkardı
Devamı...

Sayıştay raporunda15-20 yıl boyunca kullanılması gereken yol yapım malzemelerinin 1,2 yılda bozulduğu belirtildi
Devamı...

Sayıştayın uygun bulmamasına rağmen Kamu İhale Kurumu bir çok düzenlemeleri hayata geçirdiği ortaya çıktı Denetçilerin hiçbir görüşü ciddiye alınmadı
Devamı...

Sayıştay’a göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kiralanan yurtlarda, kira sözleşmesi dışına çıkılarak aylık kira bedellerinin sözleşmeye aykırı biçimde artırıldığı vurgulandı
Devamı...

Sayıştay raporu DSİ ihaleleri yüksek tekliflere verip kamuyu zararı hk
Devamı...

Sakarya Üniversitesi’ni denetleyen Sayıştay, Bilimsel Araştırma Projeleri harcama kaleminden 114 yurt dışı, 57 yurt içi gezisi düzenlendiğini belirledi.
Devamı...

Sayıştay’ın 2018 yılı için İTÜ’de yaptığı denetim milyonlarca liralık kamu israfını da ortaya koydu.
Devamı...

Sayıştay, Şehir Hastaneleri’nin tadilatlarıyla ilgili süreci denetleyememiş
Devamı...

Sayıştay Raporunda Karayolları Genel Müdürlüğü Raporunda karayollarında iş yapan bazı yüklenicilerin uygulamaları ile devleti nasıl zarara uğrattıkları da ortaya konuldu
Devamı...

Belediyeler,Profesyonel Futbol Kulüplerine nakdi yardımda bulunulması hk Sayıştay kararı
Devamı...

Sayıştay kararı,Yemekhanenin Kapatılarak Memura yemek Kartı Verilmesi Kamu Zararına Neden Olmuştur
Devamı...

Sayıştaydan derneklere kötü haber
Devamı...

Sayıştay ve Kamu İhale kanunlarından muaf yeni “Türkiye Turizm Ajansı” kuruluyor
Devamı...

Bir süredir Sayıştay Raporu üzerinden tartışmaya açılan Hakedişi 7.7 milyon TL tutarındaki Yaya Köprüsü raporu
Devamı...

KAMU ZARARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VERECEKLERİ ZARARLARIN TAHSİLİ
Devamı...

KAMU ZARARININ MEMUR MAAŞLARINDAN DOĞRUDAN YAPILACAK TAHSİLAT
Devamı...

KAMU ZARARININ SAYIŞTAY İLAMIYLA TESPİTİNDE UYGULANACAK USUL
Devamı...

Sayıştay raporuna yansıyan usulsüz işleme göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından taşeron firmalara yapılan hakediş ödemelerinden kesilen 27 milyon TL’lik asgari ücret desteği tutarı, genel bütçeye gelir kaydedilmediğine dair rapor
Devamı...

Sayıştay Başkanlığı’nın Çorum Belediyesine ait 2018 yılı raporuna göre belediye son bir yıl içerisinde borçlanma limitini aştı. Bir yıl içerisinde yüzde 500 borçlanan Çorum Belediyesi’nde sorumluların “görevi kötüye kullanmak” suçundan yargılanması da gündemde
Devamı...

piyasadan alınan faturalar doğrudan yeni birim fiyat tespitinde kullanılması hk sayıştay raporu
Devamı...

Doğrudan temin ile yaptırılan belli bir süreyi gerektiren yapım işlerinde sözleşme yapılmaması Sayıştay denetim Raporu
Devamı...

Sayıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı hizmet alım ihalelerinin yaklaşık maliyetinin yanlış hesaplandığını saptadı
Devamı...

İzmir Büyükşehir, Sayıştay’ın 17.2 milyon lira kamu zararı çıkardığı Konak’taki alt geçitte baca imalatını unutulmuş
Devamı...

Sayıştay, bazı belediyelerin mali tablolarını kendi seçtikleri danışmanlık şirketlerine denetlettiğini açığa çıkardı.
Devamı...

Sayıştay, il dışındaki bir fuara katılan personelin konaklama giderlerinin, belediyenin Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderlerinden ödenemeyeceğine karar verdi.
Devamı...

Sayıştay İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin taşıt alt geçit yapımının iki ayrı iş gibi ihale edilmesiyle ilgili 17 milyon 283 bin lira zimmet çıkardı
Devamı...

Sayıştay Başkanlığı, yayınladığı raporda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın bütçe dışı harcama yaptığını ortaya çıkardı.
Devamı...

Sayıştay, Bakanlığa harcamaları sordu
Devamı...

Sayıştay, 30 büyükşehir belediyesi, 22 büyükşehir bağlı idaresi, 24 il belediyesi, 98 ilçe belediyesinde yaptığı denetimler sonucu “önemli gördüğü ve genel uygulamaya dönüşen” sorunları Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda topladı
Devamı...

KAMU İDARELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SAYIŞTAY DENETİMİ
Devamı...

BÜYÜKŞEHİR BAĞLI KURULUŞLARINDA DİSİPLİN KURULLARI İLE YÜKSEK DİSİPLİN KURULLARININ ANALİZİ
Devamı...

Yerindelik denetimi yapmadığı için de Sayıştay’ın denetim raporunda hiçbir şey yok,TBMM’nin nereye yardım ettiğini açıklayamadılar
Devamı...