ihale üzerinde bırakılan davacı tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler bölümü ve bu bilgiler yanında pay defterine ilişkin bilgi sunulmamış olmasının ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir bilgi eksikliği olmadığı, tarih ve sayısı verilen Ticaret Sicil Gazetesi’nden de davacı şirketin %100 pay sahibinin olduğunun anlaşıldığı, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılabileceği de göz önüne alındığında, ihale üzerinde bırakılan davacı şirketin, yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediğinden bahisle teklifinin değerlendirme dışında bırakılmasına ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk görülmemiştir şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptali hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print