İhale Hukuku Danışmanlık Hizmeti

İhale Sorunlarınızda Çözüm ve Öneriler / Başvuru Dilekçelerinizdeki noksanlıkların Tespiti için Özel Destek Hattı
İhale İtirazlarıZeyilname
İdare itirazları
KİK itirazen şikayet
İhale İptalinin İptali
Aşırı Düşük İtirazları
Meslek Ahlakına Aykılık
İhale Ortak Girişimleri v.b
Adli / İdari BaşvularıKİK in RED Kararlarına Karşı Başvular
İhale Yasaklamalarının Kaldırılması
İtirazen şikayet Bedellerinin iadesi
 

İhaleleri Sözleşme Sorunları

iş programları
fiyat farkları
gecikme cezaları
yeni birim fiyatlar
sözleşme değişiklikleri
geçici ve kat’i kabuller
yer tesliminde gecikmeler
işin süresinin uzatılması
geçici ve kesin hak edişler
all risk sigorta poliçeleri
iş artışları ve iş eksilişleri
kesin teminat ve ek kesin teminatlar
revize birim fiyatların uygulanması
yüklenicinin teknik personel hususları
hakediş ödemelerinde yapılacak kesintiler
ihale sözleşme feshi ve tasfiye işlemleri
sözleşmenin 4735 sayılı kanun çerçevesinde devredilmesi
Yargı Başvuruları
  • İhale Fesih Dava Açma
  • Tespit Dava Süreçleri
  • Yüklenicinin Sözleşme Fesih Gerekçeleri
  • İdarenin Sözleşme Feshine Karşı Dava Açılması
  • Fesih öncesi Teminatın Yürütmeyi Durdurma Başvuları
  • İhale Feshinde Yüklenicinin Uğramış olduğu Zararlar
  • İdarenin Yeniden ihaleye çıkması Kamu zararının Tahsili 

                İHALE SÜREÇLERİNDE VERDİĞİMİZ HİZMET KONULARIMIZ

ihale hukuku