ihalelerde yapılan kesintiler Danışmanlık Hizmeti

ihalelerde yapılan kesintiler Danışmanlık Hizmeti

 • Damga Vergisi
 • İhale Karar Damga Vergisi
 • Sözleşme Damga Vergisi
 • Ödeme Emri Belgesi Üzerinden Kesilecek Damga Vergisi
 • İhale Karar ve Sözleşme Damga Vergisi Ne Zaman Yatırılır ve Hakedişlerden Kesilebilir mi?
 • İş Artışlarında Damga Vergisi
 • Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi
 • Süre Uzatımlarında Damga Vergisi
 • Damga Vergisinde Matrah
 • Birden Fazla Olan Sözleşme Nüshalarından Damga Vergisi
 • Çeşitli Sebeplerle Sözleşmesi Geç İmzalanan İhalelerde Damga Vergisi Uygulaması
 • İptal Edilen İhalelerde Karar ve Sözleşme Damga Vergisi
 • Sözleşme Hükmünden Yararlanılmayan İhalelerde Sözleşme ve Karar Damga Vergisi
 • Doğrudan Teminlerde Damga Vergisi
 • Katma Değer Vergisi Tevkifatı
 • KDV Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulanlar
 • KDV Tevkifatı Uygulanacak Hizmetler
 • Tevkifat Uygulamasında Sınır
 • Ek Kesin Teminat
 • Ceza Kesintisi
 • İdare Malı Kesintisi ve İdare Malı Bedeline KDV Eklenmesi

İhale Vergi konularına ait Kararları sitemizden  takip edebilirsiniz