KARAR ARAMA

Sesli Arama

Yapım İhaleleri Sözleşme Hukuku

Yapım İhaleleri sözleşme sonrası yaşanan sorunlara karşı hak arama yolları…

Kamu İhale Hukuku

Devlet İhale Hukuku

Devlet Kiralama İhaleleri Danışmanlık Hizmeti

İhale Sözleşme Hukuku

İhale Makale - Yorum ve Haberler

İncelenerek Kayıt edilen İhale Kararları

Belediye Şirket İhale Analizleri

Mal - Hizmet - Yapım Aşırı Düşük

Yapım İhaleleri Güncel Analizleri

İhale Kararları

Mal & Hizmet alımı KİK Kararları
Yapım İhaleleri KİK Kararları
Aşırı Düşük Savunma Yargı Kararları
İhale Mahkeme Kararları
Sayıştay-Danıştay-Yargıtay Kararları
Yapım Sözleşme sonrası Kararlar
Kat Karşılığı/Eser Sözlemesi Kararlar
Kiralama İhaleleri Yargı Kararları

Türkiye’deki ilk ihale danışmanlığı hizmeti veren firma…

Kamu İhale Kanunu Duyuru ve İncelemeler

Kamu ihale Kanun ve Mevzuat Bildirimleri
KİK Düzenleyici Kurul Kararları
İdarelere Ait ihale Yönetmelikleri
2.cil Kanun ve Mevzuatlar
Vergi/sigorta Sorunları
Görevi Kötüye Kullanma
Harcama Yetkililerinin Görevleri
E- İhale Süreçleri