Yeterlik Bilgileri Tablosunda istekli tarafından hiçbir beyana yer verilmemiş bir hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip, sonradan tamamlatılabilirmi
Devamı...

isteklinin diğer cihaz, alet ve ekipmanlar için Hizmet Yeterlilik Belgesinin sunmaması
Devamı...

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nin anılan hükümlerinden yetkili servis istasyonlarının üreticiler tarafından üretilen mallar için kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri ifade ettiği, üreticilerin yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabileceği, ayrıca yetkili servis istasyonlarının üreticiden ayrı bir tüzel kişiliği olabileceği gibi, üreticiden ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmayabileceği anlaşılmaktadır
Devamı...

istekliler tarafından idare malı araçların tamir-bakım ve yedek parça giderlerinin tevsikinde üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin kullanıldığı, ancak söz konusu fiyat tekliflerini verenlerin idare malı araçların özel Teknik Şartname’de belirtilen markalarının yetkili servisleri olduğuna ilişkin belgeler sunulmadığı görüldüğü
Devamı...