ihalelerde alt yüklenici Çalıştırılması

ihalelerde alt yüklenici Çalıştırılması

  • Alt Yüklenici Çalıştırılabilmesi İçin Ön Şartlar
  • Alt Yüklenici Olamayacaklar
  • Alt Yüklenici Çalıştırılması Öngörülmeyen Hizmet Alımlarında Alt Yüklenici Çalıştırma
  • Alt Yüklenici Çalıştırılmasında İdarelerin Hakları ve Sorumlulukları
  • Yapım İhaleleri Taşeronluk sözleşmesi Hazırlama

Güncel olarak kayıt altına almış olduğumuz  kararları  site linklerimizden takip edebilirsiniz

Alt Yüklenici Kararları LİNK