Kat karşılığı Yapım ihale Danışmanlık Hizmeti

Kat karşılığı Yapım ihale Danışmanlık Hizmeti

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması

Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi

İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi

İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi

Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri

Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri

Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler

Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu

Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması

İhale Mevzuatına İlişkin Hukuki Konular

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan İhtilaflar

6302 sayılı Kanun / Kentsel Dönüşüm Uygulamaları,konularını

İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması

Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık

Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

Bina izinleri,yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi

Tahsisli hazine arazilerinin yer aldığı projelerin denetimi

Gayrimenkul odaklı projeler öncesi hazırlıklar çerçevesinde gayrimenkulün fiili hukuki durumu hakkında inceleme

Yüklenici sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar

Hakedişten kaynaklanan alacaklar

Taşeronların hak ve sorumlulukları

Eserin teslimi, kabulü uyuşmazlıkları

Cezai şart ve gecikme cezasından kaynaklanan alacaklar

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar

Taşınmaz satım vaadi sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar

Tapu iptali ve tescil davaları

Müteahhidin işi eksik ve ayıplı, geç yapmasından kaynaklanan sorumluluk

Müteahhitten adi yazılı  ve düzenleme şeklindeki noter taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile taşınmaz alanların hakları

 

Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere alım-satım analizleri

Yazılı ve sözlü danışmanlık