mahkemece raporda belirlenen fiyatların, sadece birim fiyat olduğu gözönünde bulundurulmamıştır. Şöyle ki raporda hesaplanan bu birim fiyatlar üzerinden revize fiyat farkı hesabının; işin %20’sini aşan miktar ile revize birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan rakamdan, davalı idarenin hesapladığı bedel arasındaki fark şeklinde yapılması gerekir. Başka bir ifadeyle T.03 Pozu için işin toplam maliyeti revize birim fiyat (124,79 TL) x işin %20’sini aşan miktar (1.872,63 metre) = 233.685,49 TL bedelden – davalının hesapladığı 226.269,97 TL’nin tenzili ile bulunan 7.415,52 TL revize fiyat farkı bedelinin; T.06 Pozu için işin toplam maliyeti birim fiyat (616,42 TL) x işin %20’sini aşan miktar (27 adet) = 16.643,34 TL bedelden – davalının hesapladığı 16.558,56 TL’nin tenzili ile bulunan 84,78 TL revize fiyat farkı bedelinin toplamı 7.500,30 TL revize fiyat farkı bedelinin davacı yükleniciye iade edilmesi gerekmektedir