sözleşmeye konu işle ilgili alınan teminat mektuplarının iadesinde herhangi bir sakınca olmadığı davalı idareye bildirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda kesin hesap çıkarılmış davacı yüklenici tarafın alacaklı olduğu kuşkuya yer vermeyecek derecede açıklık kazanmıştır. O halde …. ilişiksizlik belgesi dava tarihinden sonra sunulmuş olsa da, kesin teminat mektuplarının tamamının iade edilmesinde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Bu bakımdan yerel mahkemece açıklanan olgular gözetilip teminat mektuplarının tam

uyuşmazlık konusu avans teminat mektubunun avas olarak verilen bedelin riskini koruma altına aldığı ve geçici kabulde tespit edilen noksanlıkların da geçici kabulden sonra 2 yıl geçerli olmak üzere verilecek kesin teminat mektubunun koruması altına girdiği, buna göre tedbir talebinde bulunan yüklenicinin yaklaşık olarak haklılığını kanıtladığı anlaşıldığından avans teminat mektubunun bankaca ödenmemesi konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmesi gerekirken talebin reddine karar verilmiş olmasının doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir

eser sözleşmesinden kaynaklanan kesin kabulün yapılması gereken tarihte yapılmaması nedeniyle geçen sürede oluşan teminat mektubu komisyon bedeli ile iş sahibinde kalan araç, casper marka bilgisayar, demirdöküm marka klima, 1500 m2 10 cm’lik kilit parke taşı, 9 adet 315 mm kayarmarşon ve bol miktarda karayolu ve bahçe bordürünün iadesi, birleşen karşı dava eksik ve ayıplı imalât ile kullanılan boruların yeniden standartlara uygunu ile değiştirilmesi için mahkemece yapılacak tespit sonucu belirlenecek alacağın tahsili istemi