davalı taşeronun işe başlayıp yürütmesinin mümkün olup olmadığı, biraz önce belirtilen belgeler teslim edilmeksizin işe fiilen başlanmasının mümkün olmaması halinde ne kadarlık süre uzatımına neden olacağı tespit ettirilip, buna göre davacı-karşı davalı yüklenicinin gecikme cezası ile diğer zararlar ve eksik ve kusurlu işlerin giderme bedelini istemekte haklı olup olmadığı ve miktarı ile davalı-karşı davacının varsa ödenmeyen iş bedeli alacağı ile miktarının önceki raporlardaki çelişkileri de giderecek şekilde hesaplattırılıp sonucuna uygun bir karar vermek olmalıdır