Teknik Şartnamede istenilen kamyonun piyasada bulunmadığı iddia edilmekle birlikte belirtilen özellikleri haiz araç bulunduğu hususu farklı kamyon markalarına ait internet siteleri üzerinden yapılan araştırma neticesinde tespit edilmiş Söz konusu iddia bu husus ile sınırlı olduğundan ilave inceleme ve araştırma yapılmasına gerek bulunmadığı hk
Devamı...

Taraflar arasındaki sözleşme ve ekleri ile tüm ihale evrakının, yazışma dosyalarının ara hakediş ve 10 nolu tasfiye hakediş raporlarının, varsa itiraz dilekçelerinin, 2-Şantiye iş yerinde bulundurulması gereken teknik personellerden hangilerinin ne kadar süre ile görev yaptıkları/yapmadıkları hususunu gösterir kayıt ve belgelerin davalı idareden temin
Devamı...