.iş ortaklığının belgesini sunmakla birlikte, ihalede yeterlik kriteri olarak öngörülen 1 adet asfalt plentinin (240 ton/saat) kendi malı olması şartını sağlamadığı hususunda ihaleyi yapan idarece sonradan da olsa ciddi saptamalarda bulunulduğunu göstermesi karşısında; davacı şirketin itirazen şikayet başvurusu hakkında Kamu İhale Kurulunca, bu hususun gerektiğinde ihaleyi yapan idareden bilgi ve belgeler getirtilerek araştırılması suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, gerçeğe uygunluğu araştırılmaksızın sadece belgenin sunulması yeterli görülerek verilen dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmamaktadır…”şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print