Kurul kararları üzerine alınan 2.  ihale komisyonu kararının EKAP üzerinden davacı dâhil tüm isteklilere tebliğ edildiği ve bu süreçte sözleşmelerin imzalandığı anlaşılmakta ise de 10 günlük şikâyet başvurusu süresinin son gününe kadar davacı şirket de dâhil hiçbir istekli tarafından şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, davacı şirket tarafından yapılan* tarihli şikâyet başvurusunda ise  ihale komisyonu kararına yönelik herhangi bir iddiaya yer verilmediği ilgililerin ihalelere yönelik başvuru haklarının (şikâyet ve itirazen şikâyet) güvence altına alınması olduğu hususu da dikkate alındığında; her ne kadar itiraz sürelerine riayet edilmeksizin sözleşmeler imzalanmış olsa da 10 günlük şikâyet başvurusu süresi içinde davacı şirket de dâhil hiçbir istekli tarafından şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşıldığından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır şeklinde gerekçeye yer verilerek söz konusu Mahkeme kararının bozulmasına dair Danıştay kararlı  karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print