ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından analizlerde kullanılan fiyat tekliflerinin bire bir analizlerde yer alan analiz girdilerine uygun olarak  alınan fiyat tekliflerine konu analiz girdileri için düzenlenen satış tutarı tespit tutanaklarının da aynı isimlerle düzenlendiği fiyat tekliflerinin meslek mensubu tarafından Tebliği maddesinde yer alan “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim. ibaresine uygun olarak her bir fiyat teklifinde satış tutarı tespit tutanaklarındaki tarih ve sayıya da yer verilmek suretiyle kaşelendiği, ayrıca Tebliğ maddesinde yer alan düzenlemeye göre meslek mensubu, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyan ve emsal bedel beyanı ile Ek formları tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağından dava konusu Kurul kararının anılan iddia yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print