aşırı düşük teklif açıklamasının analiz formatına uygun olarak yeniden tanzim edilmesinin talep edildiği *TL bedelli ihaleye ilişkin olarak anılan firma tarafından *TL tutarındaki kısım için tanımlanmış iş kalemlerinin poz numaraları belirtilerek açıklama yapıldığı ayrıca inşaat iş kalemleri birim fiyat analizlerinin usulüne uygun olarak belirtildiği bu durumda aşırı düşük teklif açıklama talebinin usulüne uygun yapılmadığı yönündeki Kamu İhale Kurulu’nun düzeltici işlem belirlenmesi kararında tespit edilen eksikliklerin davalı idarece giderildiği sonucuna varıldığından, dava konusu ihale işleminde hukuka aykırılık görülmediği hk (Danıştay K 2022)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print