“Bakılan uyuşmazlıkta; Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 13.09.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı Hizmet Alımı” ihalesine katılan davacı şirketin teklif mektubunun kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmış bulunan şirket yetkilisi Mehmet Ali Budakçı tarafından imzalandığı dikkate alındığında, yukarıda aktarılan 4734 sayılı Kanunun 59 ve 11. maddesi kapsamında ihaleye katılmaktan yasaklı olan Mehmet Ali Budakçı aracılığıyla ihaleye katılan davacı şirketin, gerek anılan 11. maddede yer alan “Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir” hükmü uyarınca, gerekse de, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunanlar ile kamu davası açılmış olanların bir tüzel kişi veya başka bir gerçek kişi adına teklif vererek ihaleye katılmaları

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print