Kamu İhalelerinde BİLİŞİM HİZMET ALIMLARINDA YETKİ BELGELERİNİN ARANMASI ZORUNLU OLACAK

image_pdfimage_print
64 / 100

 

“BİLİŞİM HİZMET ALIMLARINDA YETKİ BELGELERİNİN ARANMASI”
BİLİŞİM HİZMET ALIMLARINDA YETKİ BELGELERİNİN ARANMASI ZORUNLU OLACAK
32058 sayılı ve 29.12.2022 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yapılan düzenlemeler ile ilanı veya duyurusu 29.09.2023 tarihi ve sonrasında yapılacak bilişim hizmet alımı ihalelerinde “Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen yetki belgelerinin aranması zorunlu hale getirilmiştir.
Bu çerçevede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ilanı veya duyurusu 29.09.2023 tarihi ve sonrasında yapılan;
1. Bilişim hizmet alımı ihalelerinde, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ön yeterlik başvurusu ve/veya ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin maddesinin “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilmesine ilişkin bendinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Bilişim Yetki Belgesine yer verilmesi gerekmektedir.
2. Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının on katının üzerinde kalan danışmanlık hizmetleri dahil hizmet alımı ihalelerinde, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ön yeterlik başvurusu ve/veya ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin maddelerinin “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilmesine ilişkin bendinde, yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon veya yazılım bakım hizmetleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Yazılım Yetki Belgesine yer verilmesi gerekmektedir.
3. Sızma testi hizmet alımı ihalelerinde, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ön yeterlik başvurusu ve/veya ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin maddesinin “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilmesine ilişkin bendinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Sızma Testi Yetki Belgesine yer verilmesi gerekmektedir.
Söz konusu belgelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle veya anılan Kanundan istisna olarak yapılan bilişim hizmet alımlarında da aranması gerekmektedir.
Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve yetki belgesi türleri ile ilgili bilgilere https://kamubilisim.sanayi.gov.tr adresi üzerinden erişebilir, Belge İşlemleri bölümünden Kamu Bilişim Yetki Belgesi, Yazılım Yetki Belgesi, Sızma Testi Yetki Belgesi için müracaatlarınızı yapabilirsiniz.
Yönetmelik ve başvuru işlemleri kapsamındaki sorularınızı kamubilisim@sanayi.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.
image_pdfimage_print