demonstrasyon işleminin yapıldığı belirtilmekle birlikte, Mahkememin ara kararı üzerine gönderilen bilgi ve belgelerden, ihalenin  herhangi bir demonstrasyon işleminin yapılmadığının görüldüğü, Şartname’nin 7.  Maddesinde idarece gerekli görülmesi halinde isteklilerden demonstrasyon istenebileceğinin ve demonstrasyon istenmesi durumunda cihazın Şartnamenin her maddesine uygunluğunun tek tek kontrol edileceğinin düzenlendiği bir arada değerlendirildiğinde, davacı tarafından idareye sunulan ürünün demonstrasyon işlemi gerçekleştirilerek Şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi gerekirken, ürüne ait katalogda Şartnamede aranan ön segment görüntülemesi yapabildiğinde dair bir maddenin bulunmadığından bahisle, dava konusu Kurul kararının ihalenin  Kısmı yönünden, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamıştır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print