Hizmet Alım ihale Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği için iki defa uyarıldığı davalı şirketin uyarıları dikkate almaması nedeniyle sözleşmenin maddesi ve Kanunun maddesine göre sözleşmenin feshedildiğini fesih işlemi ile birlikte davalı tarafın verdiği kesin teminat mektubunun gelir kaydedildiği kesin teminat mektubu bedeli ile bu mektubun güncellenen tutarı arasındaki farkın davalının hak edişinden kesildiği sözleşmenin feshinden sonra iki defa doğrudan temin usulüyle bir defa pazarlık usulüyle ve bir defa da açık ihale usulü ile ihaleye çıkılarak başka firmalarla yeniden sözleşme yapıldığı yeniden yapılan ihaleler sonucunda yapılan yeni sözleşmeler ile davalının feshedilen sözleşme bedeli arasındaki tutarında fark doğduğunu bu farkın kamu zararı olduğunu, bu paranın ödenmesi için davalı şirkete yazının gönderildiği paranın ödenmemesi üzerine de bu paranın dava tarihinden itibaren işleyecek değişen oranlarda avans faizi ile birlikte taraflarına ödenmesi için idarece açılan dava

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print