ihalede Teklif Edilen Araç Marka-Model Kasko Değer Cetveli”nde şoför ücretleri için teklif edilen tutarların Bakanlar Kurulu Kararına göre azami brüt asgari ücret tutarının altında olduğu tespit edilmiş olup, bahse konu hususun anılan istekli lehine fiyat avantajı oluşturmadığı, aksine yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin üzerinde teklif vermek suretiyle şoför giderlerine ilişkin aleyhine bir maliyet oluşturduğu, bu sebeple anılan isteklinin teklifinin idare tarafından söz konusu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işlemi uygun değildir
Devamı...

göre aynı girdinin birden fazla paçal iş kalemi analizinde yer alması halinde, bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek, herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilmesi ve açıklama istenilecek paçal iş kalemlerinin tümüne ilişkin olarak tek bir açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin hazırlanması gerektiği
Devamı...