oda sicil kayıt sureti incelendiğinde başvuru sahibinin faaliyet konusunun ikamet amaçlı binalar inşaatı olduğu başvuru sahibi tarafından idareye yaptığı şikayet başvurusunda ihale konusu alanda faaliyette bulunduğunu gösterir başka bir belgenin de sunulmadığı
Devamı...

Oda Sicil Kayıt Belgesi’ne ilişkin bilginin beyan edildiği, ancak büro tescil belgesi ve tescil yenileme kartına ilişkin bilgilerin beyan edilmediği, dolayısıyla bahse konu istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun başvuruya konu kısmının, İdari Şartname maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda ihale dokümanına uygun olarak doldurulmadığı
Devamı...

Şirketin ihalede sundukları işletme kayıt belgelerinin yeterlik kriterlerini karşılamadığından değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği anlaşılsa da, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliler değişmeyeceğinden bu durumun esasa etkili olmadığı sonucuna varılmış olup düzeltici işlem belirlenmesine gerek bulunmamıştır.
Devamı...